مقالات فروردين ۱۳۸۵
پيشينه خدمات علمی : معاون کتابدار کتابخانه گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد 83- 1974 م مدیر مجله دانش ، نشریه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد 84-1989 م مشاور امور شبه قاره در بنیاد دائرة المعارف اسلامی تهران 92-1989 م مشاوره امور شبه قاره در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران 95-1994 م مدیر گروه تحقیقات مرکز تحقیقات فارسی ایران و...
چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۴۳