كتاب مجالس جهانگيري تأليف عبدالستار بن قاسم لاهوري- يكي از مقربان جهانگير پادشاه- مأخذي نويافته بسيار سودمند و جالب براي وقايع سه ساله نورالدين جهانگير پادشاه (1014- 1037 ه) از 24 رجب 1017 تا 19 رمضان 1020 ه است. مؤلف، وقايع و گفتگوهايي را كه در مجالس شبانه جهانگير در طي اين سه سال شاهد و شنونده آنها بوده، در 122 مجلس به تحرير درآورده است. مجالس جهانگيري در واقع تاريخ غير رسمي رويدادهاي ادبي و فرهنگي دربار جهانگير است و در آن اطلاعاتي مفيد درباره حضور شاعران و هنرمندان و دولتمردان ايراني و ماوراء النهري در دربار جهانگير بيان شده است.

در مجالس جهانگيري نكاتي جالب درباره علاقمندي هاي جهانگير به شعر، نقد شعر، موسيقي، نقاشي، ضرب سكه و شكار ابراز شده است كه تصوير روشنتري از ذوقيات جهانگير را ترسيم مي كند.

مجالس جهانگيري براي نخستين بار براساس نسخه اي منحصر به فرد تصحيح شده و به همراه مقدمه اي تحقيقي و جامع و تعليقات به علاقمندان عرضه مي شود.

اين كتاب در مركز پژوهشي ميراث مكتوب به چاپ خواهد رسيد و تصحيح ، مقدمه و تعليقات اين اثر را دو استاد پاكستاني- دكتر معين نظامي و دكتر عارف نوشاهي- انجام داده اند.

يكشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۴۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت