مقالات مرداد ۱۳۸۵
كتاب مجالس جهانگيري تأليف عبدالستار بن قاسم لاهوري- يكي از مقربان جهانگير پادشاه- مأخذي نويافته بسيار سودمند و جالب براي وقايع سه ساله نورالدين جهانگير پادشاه (1014- 1037 ه) از 24 رجب 1017 تا 19 رمضان 1020 ه است. مؤلف، وقايع و گفتگوهايي را كه در مجالس شبانه جهانگير در طي اين سه سال شاهد و شنونده آنها بوده، در 122 مجلس به تحرير درآورده است. مجالس جهانگيري در واقع تاريخ غير رسمي...
يكشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۴۶