مقالات مرداد ۱۳۸۷
اين مقاله به بررسى‏كتاب جوامع احكام النجوم تأليف ظهيرالدين على بن زيد بيهقى معروف بهٌ‏ابن فُندق ( د 565 ق) مى‏پردازد. اين‏كتاب از لحاظ شناخت جامعه عصرمؤلّف بسيار حايز اهميت است و نويسنده مقاله بيشتر به اين موضوع پرداخته و مطالبى مانند صنايع و حِرَف آداب رسوم اجتماعى فسادهاى اجتماعى اصطلاحات رايج زبانى و غيره و ارتباط آنها را با احكام نجوم در آن عصر مورد توجّه و...
پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۵۷